VẬN TẢI - KHO BÃI

CHỐNG ẨM HÀNG HÓA

XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

thông tin liên hệ
Mr.NGUYỄN MẠNH HÙNG
P.Kinh Doanh - 0984 568 568

Ms. Vũ Ngọc Bích
P. Kinh Doanh - 0914.272.399

BAO BÌ ĐÓNG GÓI NÔNG SẢN XUẤT KHẨU

BAO BIGBAG - Jumbo bag
BAO BIGBAG - Jumbo bag
BAO BIGBAG - Jumbo bag
BAO BIGBAG - Jumbo bag
Bao làm hàng
Bao làm hàng
BAO PP DỆT 60 kg - PP bags
BAO PP DỆT 60 kg - PP bags
BAO PP DỆT 60 kg - PP bags
BAO PP DỆT 60 kg - PP bags
BAO PP DỆT 60 kg - PP bags
BAO PP DỆT 60 kg - PP bags
BAO ĐAY (1kg)- Jute Sack
BAO ĐAY (1kg)- Jute Sack
BAO ĐAY (0.75kg) - Jute Sack
BAO ĐAY (0.75kg) - Jute Sack

HẠT CHỐNG ẨM

CHỐNG ẨM dây - Dry bag (Desi)
CHỐNG ẨM dây - Dry bag (Desi)
CHỐNG ẨM Desi-móc nhựa- Dry bag
CHỐNG ẨM Desi-móc nhựa- Dry bag
CHỐNG ẨM - Silicagel
CHỐNG ẨM - Silicagel
CHỐNG ẨM - Silicagel
CHỐNG ẨM - Silicagel

PALLET GỖ - PALLET NHỰA

Pallet gỗ
Pallet gỗ
Pallet gỗ
Pallet gỗ
Pallet nhựa
Pallet nhựa
Pallet nhựa
Pallet nhựa

VẬN TẢI - KHO BÃI

Cho thuê kho, xưởng
Cho thuê kho, xưởng
Cho thuê kho, xưởng
Cho thuê kho, xưởng
Cho thuê kho, xưởng
Cho thuê kho, xưởng
Cho thuê kho, xưởng
Cho thuê kho, xưởng
Cho thuê kho, xưởng
Cho thuê kho, xưởng
Cho thuê kho, xưởng
Cho thuê kho, xưởng
Xe đầu kéo container
Xe đầu kéo container
Cho thuê kho bãi
Cho thuê kho bãi
Cho thuê xe tải
Cho thuê xe tải