VẬN TẢI - KHO BÃI

CHỐNG ẨM HÀNG HÓA

XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

thông tin liên hệ
Mr.NGUYỄN MẠNH HÙNG
P.Kinh Doanh - 0984 568 568

Ms. Vũ Ngọc Bích
P. Kinh Doanh - 0914.272.399

BAO ĐAY (Jute bag)

BAO ĐAY (0.75kg) - Jute Sack
BAO ĐAY (0.75kg) - Jute Sack
BAO ĐAY (0.7kg) - Jute Sack 0.7kg
BAO ĐAY (0.7kg) - Jute Sack 0.7kg
BAO ĐAY (1kg)- Jute Sack
BAO ĐAY (1kg)- Jute Sack