VẬN TẢI - KHO BÃI

CHỐNG ẨM HÀNG HÓA

XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

thông tin liên hệ
Mr.NGUYỄN MẠNH HÙNG
P.Kinh Doanh - 0984 568 568

Ms. Vũ Ngọc Bích
P. Kinh Doanh - 0914.272.399

HẠT CHỐNG ẨM SILICAGEL

CHỐNG ẨM dây - Dry bag (Desi)
CHỐNG ẨM dây - Dry bag (Desi)
CHỐNG ẨM Desi-móc nhựa- Dry bag
CHỐNG ẨM Desi-móc nhựa- Dry bag
CHỐNG ẨM - Cargo pack
CHỐNG ẨM - Cargo pack